ממ''ד תורני אריאל מודיעין

ממ''ד תורני ''אריאל'' מודיעין

שירי בית הספר

עשרת הדיברות- שמות פרק כ'

הברית בין ה' לנח- בראשית פרק ט'

אבות מלאכות- ל"ט אבות מלאכה

ברכת 'על המיחיה'

עשרה דורות- במנגינת "דוד מלך ישראל"

תפילה לה' ליוצא מבית המדרש

תפילה לפני לימוד התורה

תפילה לפני לימוד התורה

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA