יום ב', ו’ בשבט תשע”ח
דף הבית דבר המנהל ספריה חדר מורים יצירת קשר
13:06 (20/12/16)
.

'פרשה חינוכית' – הרב אבי"חג שבעת תעשה לך בכורי קציר חטים..." (שמות לד', כב'). שלשת הרגלים מתאפיינים בצמד מרכיבים: טבעי ורוחני. חג האביב לצד יציאת מצרים, חג הקציר לצד חג מתן תורה, חג האסיף לצד חג סוכות ושמחה. בחג השבועות בולט ניגוד זה יותר: בתורה מופיע החג כחג "טבעי" בלבד. מעמד הר סיני וקבלת התורה ב-ו' בסיוון אינן מופיעות כלל בהקשר לחג השבועות. כידוע, בתורה עצמה, אין זכר לעניין זה, והחג מופיע רק כ"חג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה" (שמות כג), או כ"חג שבועות ביכורי קציר חטים" (שמות לד). רק בדברי חכמים, מזוהה היום - ו' בסיוון - עם חג השבועות (פסחים סח:), ומני אז ואילך נקבע ככזה בתודעת עמנו.היכן אם כן נמצא הקשר בין החג הטבעי - חג הקציר לבין החג הרוחני - חג מתן תורה?דבר מעניין שאפשר לשים לב אליו הוא הפסוק החותם את פרשיית חג השבועות בפרשת אמור, שנראה מנותק מהעיסוק בחג עצמו, (מלבד העיסוק במלאכת הקציר): "ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך בקצרך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני ד' אלקיכם" - מה עושה פסוק זה בסוף העיסוק בחג השבועות, פסוק זה עוסק במתנות עניים, כלומר במצוות שהן בתפיסתנו "מצוות בין אדם לחברו" חלק ממצוות חברתיות התלויות בארץ?שמא יש בדבר רמז לשאלתנו הראשונה. דווקא חג שכולו עסוק בטבע - בקציר ובגידולי הקרקע. חג המשלים תקופה של עבודת קציר קשה בשדה. דווקא חג כזה יכול להעיד הוא על התורה - שהיא תורת חיים! דווקא מגילה שיש בה סיפור חיים פשוט של מצוקה, גמילות חסד ורגישות מהווה את התשתית החיונית לקבלת התורה וההבנה מהי התורה.כל כך מתבקש אפוא, שמצוות בין אדם לחברו (מתנות עניים) תוצמד באופן הכי פשוט לחג השבועות, המסכם תקופה חומרית של קציר. לאמור, התורה תורת חיים היא. התורה מחוברת לחיים החברתיים ולחיים הטבעיים החקלאיים. אין אנו מתנזרים מהטבע אלא הפך הדבר, מחברים את התורה לחיים ולמעשי ידינו.לקחנו על עצמנו בבית הספר אתגר גדול ונפלא ללמד ולחנך את הילדים לתורת חיים. בחוויית לימוד התורה, בשמחה ובחיבור היומיומי לדבר ה' הפונה אלינו, בחיבור לימוד התורה לידע עולם נרחב, הנובע מתוך התורה ומחייה אותה ומעל לכל בחינוך לדרך ארץ המהווה תשתית ללימוד התורה. חזרנו ארצה אחרי גלות ארוכה וזכינו שכך נעשה ובעזרת ה' נצליח!מהנעשה בבית הספר... v כ"ח באייר יום ירושלים - לאחר ההכנה וההתרגשות בהר אדר, חגגנו את יום ירושלים בבית הספר. הלל חגיגי ברוב עם בחצר בית הספר וקצת משירי ירושלים. התלמידים והתלמידות סעדו סעודת מצווה והודיה בכיתות .הודעותü לוחודש סיוון - יחולק בשבוע הבא.ü לימוד בחג השבועות - לקראת חג השבועות נחלק דף לימוד לילדים , כהמשך ללימוד התורה המרומם בבית הספר.ü טיול כיתות ד' - ביום א' י' סיון (19.5) ייצאו כיתות ד' לטיול שנתי מיוחד וארוך לאזור זכרון יעקב. דף פרטים יחולק.ü טיול כיתות ג' - ביום ב' י"א סיון (20.5) ייצאו כיתותג' לטיול שנתי לסטף ולמערת הנטיפים. דף פרטים יחולק.ü טיול כיתות ו' - ביום א' י' סיון, ייצאו תלמיד כיתה ו' למסע גיבוש יומיים באזור הצפון.....ü אוטובוסים תשע"ד - לקראת היערכות לשנה הבאה עם העירייה אנו צריכים להכין רשימות של משפחות מבית הספר שיזדקקו להסעה ציבורית. נשלח כבר קובץ לשכונת ציפור, שמשוני וקייזר. רשימה נוספת תישלח עבור תושבי מרכז העיר, גבעה סי ובוכמן צפון. ככלל, העירייה אינה מתחייבת להעמיד תחבורה לבתי הספר, אך ככל שקבוצת המעוניינים תהיה גדולה יותר, כך הסיכוי לקבל קווים ייעודיים לביה"ס יגדל.צרור ברכותü ברכת מזל טוב למשפחת זוסמן למורה עליזה לאייבי (ד1) וליאיר (ב2) לרגל בת המצוה של שירה. תזכו לרוב נחת ושמחה .ü ברכת מזל טוב למשפחת ראף ולליאורה (א2) להולדת האחות קיילה אהבה. תזכו לגדלה ברוב נחת ואושר לכל המשפחה.ü ברכת מזל טוב למשפחת אבוחצירא ולרות (ג2) להולדת האח יהוידע. תזכו לגדלו ברוב נחת ואושר לכל המשפחה.ü ברכת מזל טוב למשפחת סגל ולדביר (ד2) להולדת האחות יעל. תזכו לגדלה ברוב נחת ואושר לכל המשפחה.ü ברכת מזל טוב למשפחת צור וליובל (ב3) לרגל בת המצווה של לירון. תזכו לרוב נחת , שמחה ואושר לכל המשפחה.