יום א', ב’ בניסן תשע”ח
דף הבית דבר המנהל ספריה חדר מורים יצירת קשר
13:06 (20/12/16)
.
תפילה לפני לימוד התורה

בס"ד תפילה לפני לימוד תורה במנגינת "טוב להודות לה' " יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא אכשל בדבר הלכה. וישמחו בי חברי, שלא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא על אסור מותר ולא על מותר אסור. ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך משנה מסכת אבות פרק ה, משנה ו: שבעה דברים בגולם, ושבעה בחכם: החכם אינו מדבר לפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה ובמנין, ואינו נכנס לתוך דברי חברו, ואינו נבהל להשיב, שואל כעניין ומשיב כהלכה. ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע אומר: לא שמעתי. ומודה על האמת וחילופיהם בגולם...