יום ב', ו’ בשבט תשע”ח
דף הבית דבר המנהל ספריה חדר מורים יצירת קשר
13:06 (20/12/16)
.

בס"ד תקנון בית הספר בית הספר התורני, העל-אזורי במודיעין, "אריאל" , נוסד בכדי לענות לצורך החיוני לחינוך תורני מובהק במסגרת ממלכתית, בעירנו מודיעין. בהתאם ליעוד בית הספר קיימים מספר עקרונות המשמשים כחוט השני להתווית דרך החינוך בבית הספר: חינוך למידות טובות, אהבת וכבוד הבריות. לימוד התורה וערכיה כתורת חיים. מחויבות לקיום מצוות כאורח חיים בתוך ומחוץ לבית הספר. חיבור לארץ ישראל ולמדינת ישראל. עבודת התפילה וחווית הקשר שבין האדם לאלוקיו. אחדות הקודש והחול. לימודי מקצועות החול בהתאם לדרישות משרד החינוך. לאור עקרונות יסוד אלו נכתב תקנון מנחה ומחייב זה: בבית הספר מושם דגש מרבי ומובהק על אווירה של יראת שמים ומידות טובות. הקפדה על קיום תורה ומצוות קלה כחמורה - מצוות שבין אדם לחברו, כבוד רבו ומוריו, שמירת הלשון, צניעות וענווה. מצוות שבין אדם למקום, תפילה, ברכות, לימוד התורה, ערכי עם ישראל וארץ ישראל. ההקפדה המלאה על האמור תישמר בכיתות, בכלל פעילות בית הספר, באירועים, בטיולים, ובכל פעילות המתבצעת מטעם בית הספר. תכנית הלימודים מורכבת מתגבור שעות קודש באופן משמעותי ואלו יהוו את אבן יסוד כל יום מיומו של התלמיד, ייעשה מאמץ כי מקצועות התורה יילמדו גם בתחילת יום. בבית הספר משולבים מלמדים ומלמדות ללימודי התורה, על פי הצורך, ומהווים צוות חינוכי של הכיתה יחד ובנוסף למחנכת הכיתה. כיתות הלימוד בבית הספר הן בהפרדה בין בנים לבנות בכל שכבות הגיל החל מכיתות א'. לבוש התלמידים יהיה צנוע, פשוט ומתאים לאווירה התורנית של בית הספר. א. הבנים יבואו לבית הספר בלבוש צנוע- חולצה ראויה ומכנסיים עד הברכיים. כמו כן, ציצית וכיפה באופן קבוע. ב. הבנות יבואו לבית הספר בלבוש צנוע- חצאית או שמלה המכסות את הברך וחולצה בעלת שרוולים ראויים. החל מכיתה ג' בנות ילבשו חולצה בעלת שרוולי שלושת-רבעי. ג. גם סגנון הלבוש והתספורת יהיו הולמים את האווירה בבית הספר. כלל מורי בית הספר, יהוו דוגמא אישית לעקרונות בית הספר התורני הן בהשקפתם והן בהופעתם. הורי התלמידים המגיעים לבית הספר יתנהגו ויתלבשו בהתאם לאווירה התורנית והעקרונות החינוכיים של בית הספר המצוינים לעיל. אם המגיעה לבית הספר תגיע בחצאית או שמלה אך לא במכנסיים. הורי תלמיד/ה שפגע/ה ברכוש בית הספר יחויבו לשלם את מלוא הנזק שנגרם. בבית הספר תפעל "עמותת ממ"ד תורני" אשר מלווה את בית הספר לשמירת צביונו התורני לאורך השנים. עמותת "ממ"ד תורני" תגבה מהורי התלמידים תשלום עבור תכנית לימודים נוספת, תגבור לימודי קודש או מקצועות אחרים בהתאם לצרכי ועקרונות בית הספר. התשלום עומד בשלב זה על 350 ₪ לחודש. כדי שלא יווצר מצב שתלמיד/ה לא ילמד בבית הספר עקב קשיים כלכלים, פועלת ועדת מלגות באופן חסוי, שתאשר הנחות בתשלום למשפחות הנזקקות לכך. לאמור, לא יהיה תלמיד\ה אשר לא ילמדו בבית הספר עקב קושי כלכלי. בבית הספר נוהג יום לימודים ארוך. הלימודים בבית הספר מתחילים בשעה 8:00 בבוקר ומסתיימים בשעה- 15:30 אחר-הצהרים. (בית-הספר ניפתח בשעה 07:30 ומורה תורן מהשעה 07:45) בשאלות הלכתיות וערכיות בית הספר יקבל פסיקה מכריעה של רב. התלמיד והוריו חייבים להצהיר כי הינם מקבלים את עקרונות ותקנון בית הספר ולחתום על התקנון כתנאי רישום לבית הספר. שינוי תקנון מחייב רוב מכריע של לפחות 80% מהורי התלמידים הלומדים בפועל בבית הספר.