יום ב', ו’ בשבט תשע”ח
דף הבית דבר המנהל ספריה חדר מורים יצירת קשר
13:06 (20/12/16)
.

פתח דבר בית ספר אריאל הוא בית ספר תורני ציוני שמטרתו היא לחנך בנים ובנות למידות טובות, עבודת ה' במלוא העומק, כשלימוד התורה השיטתי ודגש חינוכי וערכי הם האמצעיים העיקריים לכך. בית הספר הוא מקום של לימוד רציני, הדורש מאמץ והתמדה. הוא בוודאי גם מקום חם ואוהב, שנעים לחיות בו. כדי שהמעשה החינוכי יצליח, דרוש שיתוף פעולה אמיתי בין ההורים לבין המורים והצוות החינוכי כולו של בית הספר. המורים והצוות עושים מאמצים גדולים כדי להקנות לתלמידים מידות טובות, ערכים וידיעות, ולחנך אותם לחשיבה ישרה ויוצרת. בית הספר מצפה מעצמו לשמש מופת ודוגמה לתלמידים במידות, בידיעות במקצועות הנלמדים, בידע הדידקטי של העברת הדברים, בהבנת נפש הילד, ביחס של כבוד לכל אחד מהם ובשיתוף פעולה עם ההורים. אנו מצפים גם מן ההורים שיקבלו על עצמם כללים אחדים שמטרתם לחזק את הערכים של בית ספרנו. שיתוף פעולה אנו מדגישים כערך עליון - עבודה חינוכית משותפת - בית ספר והורים יחד. עבודה חינוכית מתוך שיתוף פעולה ערכה לא יסולה מפז. עבודה משותפת נובעת מהכרה הדדית מהי מטרתנו המשותפת - חינוך הילדים והקניית דעת. כולנו מתרכזים בדבר זה ואין דבר העומד בפני מטרה זו. העבודה המשותפת בסיסה היא מראיית הטוב האחד את השני ומעל לכל כל תלמיד ותלמידה. יהיה ערך זה נר לרגלינו, כבר מיום כניסתנו יחד לעבודה החינוכית המשותפת. העיקרון המנחה, שממנו נגזרים הכללים המפורטים בהמשך הוא: לשדר לילד שעליו להתנהג כתלמיד. היום, מכיון שערכים אלו אינם נחלת הכלל, יש צורך להסביר אותם לילדים בבית שוב ושוב, לציין כי איננו חושבים שיש שויון מוחלט בין ילד למבוגר, בין ילד להורהו, בין תלמיד למורה. ההתנהגות של הילד בכיתה במידה רבה מושפעת מן המסר שהוא מקבל בבית. על כן צריך לשדר לילד שעליו לקבל את סמכות כל מורה בכיתה ולכבד אותו. לכבד את המורה ולדבר בנימוס ובדרך ארץ. לשמור על שקט בכיתה. להצביע כדי לקבל רשות לדבר. לא להציק לחברים. לשמור על הרכוש של בית הספר ושל התלמידים האחרים. לדבר בלשון נקיה בכל עת, עם החברים ועם המבוגרים. מידות וחברות אנו משקיעים עמל רב בבית הספר בבניין המידות והאישיות של תלמידנו. מידות ודרך ארץ נרכשות הן משמיעה ומלמידה אך לא פחות ,ואף יותר, מהתנסות ומחוויה. הפעילויות נעשות בכיתה ומחוצה לה ומשלובות בפעילות החברתית שבבית הספר. אחת הפעילויות המרכזיות של התלמידים בבית הספר היא "השגרירים". כל כיתה בחודש שלה אחראית "לשגרר" ערך או מידה לכלל קהילת בית הספר. שייכות ואחריות תלמיד נוהג בכבוד, פועל, יוצר ולומד במקום בו מרגיש שייך. אנו מטפחים את תחושת השייכות לכיתה ולבית הספר במספר דרכים ובראשם הקשר האישי עם צוות בית הספר. מעבר לכך, אנחנו בונים במהלך הזמן מערך, בו לכל תלמיד, יהיה תחום אחריות אשר מופקד בידיו, כמו ביד כל אחד מבאי בית הספר. אחריות בתוך הכיתה ומחוצה לה, תפקידים כיתתיים או תפקידים בית ספריים. מתוך תפיסה כי אחריות אישית יוצרת את השייכות הגדולה ביותר. לימוד תורה מרכזיות התורה בבניין האישיות של הילדים היא נר לרגלנו. לימוד מתוך שינון ביחד, בניגון טעמים מבטא את האהבה והדבקות בתורה. הוא משתף את כל התלמידים בחוויה לימודית מלאת חשק ושמחה, החוקקת את הכתוב בזיכרונם לכל החיים. מכיוון שצורת לימוד זו כמעט עברה מן העולם, צריכים כולנו להתאמץ לחזק את השינון של כל התלמידים. בבית הספר סדר ושיטתיות בקניין התורה, על פי הדרכת חז"ל, המתאימה להגיון הלימודי ולהתפתחות הנפשית של הילד. השאיפה היא ללמוד בכיתות א-ד את התורה. בכיתה ד' להתחיל במקביל את הנביא, ובכיתה ה' להתחיל במקביל את המשנה. את לימוד התורה אנו מתחילים כבר מהיום הראשון לכניסת התלמידים לכיתה א'. הלימוד בא' נעשה ברובו מתוך שמיעה ולא באמצעות הקריאה, התלמידים נעזרים בחוברת חומש המותאמת לשלב רכישת הקריאה. לאחר פרשת וארא התלמידים מקבלים את החומש בו ילמדו בחשק רב בשנים הבאות. זהירות מפגיעה בחבר והתנהגות בדרך ארץ לכל ילד ישנה זכות להיות בבית הספר ולא להיפגע מאף חבר. על כן על כל אחד ואחת מהתלמידים ומהתלמידות ישנה אחריות לשמור על זכות זו ולהישמר לא לפגוע בחבר\ה, מילולית או גופנית. אנו מקפידים הקפדה יתרה על כל גילוי של אלימות ובמקרה שכזה המחנכת או המלמד מטפלים בשיחה אישית עם התלמיד ומיידעים את ההורים. בפעם השנייה ההורים מוזמנים לשיחה בנוכחות ילדם. ואם חס ושלום קרה מקרה דומה בפעם השלישית התלמיד מורחק מבית הספר ליום לימודים. אנו מבקשים גם כאן את שיתוף הפעולה של ההורים כאשר הערך המנחה אותנו הוא טובתם ושלומם של ילדי בית הספר ובתוכם טובתו ושלומו של ילדם. מקרה נוסף בו אנו מקפידים ללא סייגים - חוצפה למבוגר. במקרה שכזה נפעל כפי שאנו נוהגים בנושא אלימות. בבית הספר אנו נוהגים בכבוד לכל אדם וכמובן גם לילד, הן בפניה אליו במאור הפנים, במתן נגישות אל המורים, והן במישור האינטלקטואלי והרגשי: בנכונות להבהיר לו את התכנים הלימודיים, ברגישות לצרכיו ולרגשותיו ובפנייה בוגרת אליו בדרישות המשמעת. מאידך, אנחנו מאמינים כי לכבוד למורים וללימודים ישנו ערך רב: בית הספר הוא מקום בו נערכת פעילות חשובה, רצינית ואצילה: הלימוד ובניין האישיות. המסר הוא שהלימוד הוא זכות נעלה, המחייבת מאמץ אישי מצד התלמיד והערכה לתכנים הנלמדים ולאנשים המוסרים אותם. צריכים להבטיח כי גם ההורים ישדרו לילד את המסר הזה, שהוא הכרחי להצלחת חינוכו. קורה שיש צורך להעניש ילד על מעשה שלילי שעשה. זכות ההורים וגם חובתם לברר מה שקרה. אך הבירור צריך להעשות עם הצוות החינוכי, ברוח של שיתוף פעולה לטובת הילד ולטובת חבריו. על כן יש לתת גיבוי עקרוני למורה ולבית הספר ואחר כך לברר ולערער בכבוד. (לא לטלפן למורה או למנהל כשהילד שומע את השיחה) למידה יחידנית וקבוצתית בבית הספר אנו רואים ערך רב לקדם כל תלמיד על פי יכולותיו וסגולותיו. ישנם תלמידים הזקוקים לעזרה ולתמיכה, ואחרים זקוקים לאתגר ולהתפתחות מעבר לרמת הנלמד בכיתה. אנו עושים מאמצים רבים ,במסגרת יכולות הכיתה ובית הספר, לאפשר כמה שיותר למידה שכזו. קבוצות למידה בתוך הכיתה, קבוצות למידה על ידי מורה נוספת בכיתה ומחוצה לה, השתלבות בשיעורים קבוצתיים של עד חמישה תלמידים בקבוצה, קבוצת תלמידים הקוראים בתחילת כיתה א', קבוצות חשבון ומדעים לפיתוח ולהתקדמות. אנו נמצאים בתהליך בניית מערך זה בבית הספר אך החזון ברור ונהיר לנגד עיניינו. תלבושת ערך הצניעות והפשטות הוא מאבני יסוד בחינוך הילדים, בוודאי ובוודאי בחברת שפע ופיתויים בתקופתנו. חשוב כי נדגיש בפני הילדים ערך זה גם בלבושם ובחפציהם . בבית הספר מונהגת תלבושת אחידה - חולצת בית ספר עם סמל בית הספר. אין הגבלה על צבעים אך יש צורך בשתי חולצות בצבע לבן ,עם סמל, לראשי חודשים וימים מיוחדים. בנות החל מכיתה ג' - חולצת שלושת רבעי. בנות כיתה א-ב - חולצה חצי שרוול אך לא חולצת בנות קצרצרה. תקשורת עם צוות בית הספר עבודתנו החינוכית והלימודית חייבת שתיהיה תוך קשר מתמשך עמכם ההורים. דרכי התקשורת המקובלת היא על ידי שיחה טלפונית, אך אם יש צורך ניתן לקבוע פגישות במהלך שעות הלימודים. אנו כצוות עושים מאמץ ליצור קשר כאשר יש צורך בדבר אך בודאי אם זיהיתם קושי או נקודה למחשבה אנא פנו ביוזמתכם למחנכת הכיתה או היועצת. את המחנכת והיועצת ניתן להשיג בשעות הלימודים בבית הספר ובשעות הערב בבית (מחולק דף טלפונים בתחילת השנה). בבית הספר קיימת תקשורת מייל בה נשלחות הודעות כלליות. ניתן להפנות שאלות ובירורים באמצעות המייל. (mamad.torani@ymail.com) דפי קשר בכל יום שישי מחולקים דפי קשר לתלמידים לסיכום השבוע מן הצד החינוכי ומן הצד הלימודי. חשוב מאוד לעקוב ולהיות עירניים למתרחש בבית הספר הדבר מקרין מאוד על הילדים ותרומתו רבה. אסיפות הורים במהלך השנה מתקיימות שלוש אסיפות הורים. אסיפה ראשונה – אסיפה כיתתית יחד עם מחנכת הכיתה בה מרוכזים כל הפרטים הלימודיים והחינוכיים שיהיו במהלך השנה. אסיפה שנייה בשליש השנה – אסיפה אישית עם מחנכת הכיתה ושאר המורים. אסיפה שלישית לקראת סוף השנה - אף היא אסיפה אישית. אם עולה שאלה או צורך בהתייעצות אין צורך לחכות לאסיפה אלא להקדים שיחה טלפונית עוד קודם. מורה להוראה מתקנת, יועצת ופסיכולוגית בבית הספר קיים צוות טיפול בפרט הנמצא בקשר מתמיד עם מחנכות הכיתה ושאר הצוות החינוכי. פעמים שאנו יוזמים פגישה מורחבת עם הורים לצורך ליבון קושי, מתן עזרה או הפנייה לצורך איבחון או טיפול מחוץ לבית הספר. ניתן לפנות ולהיוועץ הן בתחומים הלימודיים והן בתחומים הרגשיים חברתיים. אנו מעודדים זאת. שיעורי בית שיעורי בית וחזרה על הנלמד הינם מרכיבים משמועתיים בתהליך הלמידה של כל תלמיד ותלמידה. כיון שיום הלימודים מסתיים ב-15:30 אנו ממעטים במתן שיעורי הבית, אלא על פי הצורך. תלמידים בגיל היסודי זקוקים לעזרה והכוונה בעת ההכנה, ובדיקה כי הכינו כמו שצריך. השתדלו כפי יכולתכם להקדיש לכך זמן יחד עם ילדכם. הם מעריכים זאת מאוד. ציוד הבסיס ללמידה טובה נעוץ בהתארגנות ללמידה. אנ מקפידים מאוד כי בכל יום לימודים הקלמר יהיה מצוייד בכל הדרוש. חשוב להרגיל את ילדכם בבית לבדוק בעת הכנת המערכת כי קיימים כל הפריטים בקלמר. כמובן שהדברים נכונים בהקפדה על הבאת ספרי הלימוד והמחברות הנצרכים כל יום – פעמים שחוסר בחוברת גורם לאי יכולת להיות שותף בלמידה באותו שיעור. סדנת כתיבה במהלך החודשים הראשונים של השנה אנו מקיימים סדנה לכיתות א' על ידי מרפאה בעיסוק. הסדנה בת מספר מפגשים עוסקת בכתיבה נכונה, יציבה נכונה, ואימון בהתארגנות וסדר. גם ההורים שותפים במפגש אחד המתקיים באחד מימי שישי. הסדנה תורמת רבות לתהליך רכישת הכתיבה ונותנת כלים לטווח ארוך, יחד עם אפשרות לזיהוי קשיים הדורשים הפנייה וטיפול דרך קופות החולים. פעילות קהילתית פעמיים בשנה אנו מקיימים פעילות קהילתית לכלל משפחות בית הספר. המפגש החוויתי חשוב ללכידות ולשמירה על הקשר בין כל מרכיבי בית הספר, ולשמירה על הצביון הקהילתי של בית הספר. עיתון בית ספרי השנה התחלנו להוציא עיתון בית ספרי המופק רק על ידי הילדים (כולל כיתה א'). את העיתון, ובו מדורים רבים, אנו מוציאים מספר פעמים בשנה. וכך, מעבר לאווירה המיוחדת והמגבשת ילדינו מתנסים בכתיבה אישית. סדר יום הלימודים בית הספר נפתח בשעה 07:30 ונוכחות מורה בחצר החל מהשעה 07:45. כניסה לכיתות לשיעור הראשון ותפילה בשעה 8:00 . לתחילת יום הלימודים בזמן ישנו ערך רב לא רק בצד המסגרתי אלא אף בצד הרגוע והנינוח. יש להקפיד על הבאת הילדים בזמן. שעות השיעורים וההפסקות: 8:00-9:45 : שני שיעורים 9:45-10:00: הפסקת אוכל 10:00-10:15 הפסקת חצר 10:15-11:50 שני שיעורים 11:50-12:00 הפסקת חצר 12:00-13:15 שני שיעורים 13:15-13:30 הפסקת ארוחת צהריים 13:00-13:45 הפסקת חצר 13:45-14:30 שיעור 14:30-14:45 הפסקת חצר 14:45-15:30 שיעור ביום שישי מסתיימים הלימודים בשעה 11:50. נא הקפידו על הגעה בזמן לקחת את ילדכם בסוף יום הלימודים ובעיקר ביום שישי. עמותת הורים בית הספר הוקם על ידי עמותת הורים (ע"ר) בשיתוף עם העירייה ומשרד החינוך. עמותת בית הספר דואגת ומסייעת לבית הספר ביום יום. תחום אחריותה הוא סיוע ותמיכה לשעות והפעילויות שלא במסגרת תקן משרד החינוך בתחום האירגוני והתפעולי. עבודת העמותה נעשית מתוך מתן אחריות מלאה למנהל בית הספר וצוותו על כל תחומי החינוך והפדגוגיה ועזרה בכל מקום שנצרך. במסגרת תפקידיה דואגת העמותה לקיום צהרון כמובא דלהלן ואפשרות לרכישת ארוחת צהריים כדלהלן. כמו כן לביטוח תלמידים נוסף על פי מה שמחייב החוק בהפעלת שעות נוספות בביה"ס. ארוחת צהריים בשעה 13:15 התלמידים אוכלים ארוחת צהריים, בין אם הביאו מהבית ובין אם זו מנה ארוזה. עמותת בית הספר יחד עם מזכירות בית הספר מסכמת עם קייטרינג חיצוני הספקת ארוחות צהריים ארוזות. עלות ארוחה 11 ₪ לערך. הארוחות מגיעות לכיתה ושם אוכלים כולם יחד עם המורה. בשעה 13:30 מורשים התלמידים לצאת להפסקה עד 13:45 לאחר שניקו את מקומם. צהרון עבור הורים הזקוקים להשלמת צהרון לאחר השעה 15:30 או ביום שלישי לאחר השעה 13:30. הצהרון מופעל על ידי גרעין "אורות יצחק". בשעה הנוספת (בימים א,ב,ד,ה) ניתנת עזרה בשיעורי בית וזמן משחק. ביום שלישי מתקיימים חוגים (הצהרון עד השעה 16:30) מצורפים קבצים למייל זה על פרטי הצהרון, תשלום, ודרכי ההרשמה מול גרעין 'אורות יצחק'. טיולים ופעילות בסביבה הקרובה בבית הספר כשלושה טיולי חוץ במהלך השנה על פי תכנית רב שנתית. מעבר לטיולים והפעילויות מחוץ למודיעין במהלך השנה, פועלת בבית הספר תכנית "פעילות בסביבה הקרובה" שבמהלכה אנו משלבים לאורך השנה פעילויות במודיעין וסביבתה לחיבור התלמידים והתלמידות לסביבת מגוריהם ולעיר שגדלים בה. ולחיבור עמוק יותר לארץ ישראל האהובה. שיעורי העשרה בבית הספר ישנן שלושה שיעורים במהלך השבוע - שיעורי העשרה. הערך שמנחה אותנו בשילוב שיעורים אלו הוא, חשיפה של התלמידים לעושר הכשרונות והיכולות הקיים בעולם והטמון בהם. עושר שפעמים לא מוצא את ביטויו במקצועות הלימוד הרגילים. פעמים אפילו שנצליח לעזור ולחשוף כוח מיוחד עבור אותו תלמיד או תלמידה, כוח ייחודי ומצויין משלהם, כוח שיכול הוא לצמוח ואף להצמיח גם דברים נוספים. שיעור אחד ניתן לכל תלמידי השכבה. בשנה זו כל תלמידי א-ב ילמדו בשעה זו שחמט בשילוב כישורים חברתיים. שני השיעורים הנוספים ניתנים בסוף יום הלימודים והתלמידים מתפצלים לקבוצות. הפיצול לקבוצות נעשה באופן חלקי על פי בחירה הנעשית יחד עם המחנכת. יציאה משטח בית הספר למען בטחון ילדינו. תלמיד לא יכול לצאת משטח בית הספר לבדו במהלך יום הלימודים ללא ליווי מבוגר ובפתק אישור מהמזכירות לשומר בכניסה. על כן, במידה ותלמיד צריך להשתחרר במהלך יום הלימודים יש צורך לבוא ולקחתו ולעבור במזכירות בית הספר. הוראת קבע תשלום שכר הלימוד לתוספת השעות ולפעילויות הנוספות, תיגבה אך ורק באמצעות הוראת קבע היורדת ב- 20 לכל חודש. החל מספטמבר בכל שנה, למשך עשרה חודשי לימוד. כאן המקום להעיר כי נעשה מאמץ רב לשמור על עלות חודשית נמוכה ככל שניתן מתוך דאגה ואחריות קהילתית יחד עם שמירת היעדים הבית ספריים. מצורף קובץ 'הוראת קבע' למלא ולהחתים את הבנק ולהחזירה למשרד. (נא לא לכתוב בטופס סכום. כיון שדרך הוראת הקבע אנו גובים גם רכישה מרוכזת של ספרים והסכום משתנה). נא להביא את הטופס חתום למזכירות בית הספר עם תחילת השנה. ניתן להגיע לבית הספר גם במהלך החופשה החל מה- 18.8, ולהחזיר את הטופס חתום. רכישה מרוכזת של ספרי לימוד ישנן ספרים שלא ניתן להשיג בחנויות או שעלותן נמוכה משמעותית בקנייה מרוכזת. כיתות א' - חוברת הלכה יומית, חומש טרום קריאה, חומש קורן. אנו רוכשים במרוכז במהלך תחילת השנה מההוצאה לאור. התשלום מתבצע באמצעות הוראת קבע בהודעה מראש. דמי שכלול בנוסף לשכר הלימוד ישנו תשלום חובה של משרד החינוך שלא ניתן להיגבות באמצעות הוראת קבע אלא בצ'ק. כיתות א' התשלום עומד על 224 ₪ לשנה. הכולל ביטוחים, טיול, סל תרבות וכדו'. הודעה נפרדת תישלח במהלך השנה. מתנדבים כיתתיים לצורך עזרה והפעלה של תכניות כיתתיות הזקוקות לעזרת ההורים במהלך השנה, לכל כיתה מתנדבת קבוצת הורים הנרתמת מדי זמן לעזרה, בתיאום עם המחנכת. העזרה בתחומים ערכיים וחברתיים לצד תפעול של יוזמות, כגון; מדורת לג בעומר וכדו'. קייטנת בית ספר בית הספר והעמותה לקחו על עצמם ליצור המשך קייטנת קיץ לילדי בית הספר, מתוך שותפות ומתוך רצון חינוכי ליצוק תוכן משמעותי גם בחודשי הקיץ הארוכים. מטרת ביה"ס לבנות קייטנה המשלבת חוויות לרוב ויחד עם זאת, שמירה על אווירה ערכית, חברתית ומשמעותית והמשך לימוד תורה. חשוב לנו כבית ספר כי חודשי הקיץ לא יגדעו באחת את רצף החינוך ולימוד התורה המושרש עמוק באווירת בית הספר.