יום ב', ו’ בשבט תשע”ח
דף הבית דבר המנהל ספריה חדר מורים יצירת קשר
13:06 (20/12/16)
.

העקרונות החינוכיים של בית הספר ותכנית ברקאי א. מרכזיות התורה בבניין האישיות של התלמידים. אהבת הטוב והיושר ניזונים ומתעלים משמיעת דבר ה' המופנה אלינו בכל מקורות התורה שבכתב ושבעל-פה. מתוך הכרה כי התורה היא נחלתם של כל אחד ואחת מתלמידנו. ב. תפישה אחדותית של הקודש עם החול, לפי מדרגותיהם הרבות. תפישה אחדותית של בניין האישיות, על ידי ספיגת ערכי קודש ומוסר, קנייני הדעת והרגש והכרת כל תחומי החיים. אחדות זו באה לידי ביטוי באינטגרציה לימודית מירבית סביב הנושא המרכזי: התנ"ך, ואחר-כך המשנה והתלמוד. ג. סדר ושיטתיות בקניין התורה, על פי הדרכת חז"ל המתאימה להגיון הלימודי ולהתפתחות הנפשית של הילד. השאיפה היא ללמוד את החומש, הנביא והמשנה, מתוך גילוי מעמיק של הפשט, על יסוד לימוד הדקדוק, הרחבת המושגים, והכרת הרקע הרוחני, ההיסטורי, התרבותי והטבעי. ד. לימוד מתוך שינון ביחד, בניגון טעמים למקרא ובנעימה למשנה ולתלמוד, בנאמנות למסורת קהילות ישראל בת אלפי השנים. השינון בנעימה מבטא את האהבה והדבקות בתורה עצמה. הוא משתף את כל התלמידים בחוויה לימודית מלאת חשק ושמחה, החוקקת את הכתוב בזכרונם לכל החיים. ה. בניין האישיות על יסוד לימוד אמונה ומוסר. לימוד זה נובע מן המקורות ומן הנסיון בחיי הילד, ומתוך התבוננות על העולם בו אנו חיים. טיפוח הצניעות, המידות הטובות מתוך אהבת ישראל, כבוד לבריות, רצון לתרום ולהתנדב. התפתחות הרמונית של הנפש, באהבת התורה, העם והמולדת. התרחקות מן הצביעות, מן הגאווה ומן הכיתתיות. ו. בניין שיטתי של השכלה כללית, מתוך ראייה כוללת וקניין יסודות. פיתוח החשיבה והרחבת הדעת, עידוד הסקרנות והיצירתיות במגוון אמצעים: עיון, דיון, קריאה עצמית, טיול, ניסוי, כתיבה, ציור וצילום, בגישה אינטגרטיבית של טבע, גאוגרפיה, היסטוריה, ספרות ואומנות. ז. כבוד לתלמיד, הן בפניה אליו, במתן נגישות אל המורים, והן במישור האינטלקטואלי: בנכונות להבהיר לו את התכנים הלימודיים מתוך אמונה בכוחותיו, בפנייה אל שכלו להבנת תהליכים ותופעות, בפנייה בוגרת אליו בדרישות המשמעת. ח. כבוד למורים וללימוד: בית הספר איננו מועדון, אלא מקום בו נערכת פעילות חשובה, רצינית ואצילה: הלימוד. על המחנכים לשדר את המסר שהלימוד הוא זכות נעלה, המחייבת מאמץ אישי מצד התלמיד והערכה לתכנים הנלמדים ולאנשים המוסרים אותם. צריכים להבטיח כי גם ההורים ישדרו לילד את המסר הזה, שהוא הכרחי להצלחת חינוכו. ט. קשר הדוק בין המחנכים להורים, וגישה יחידנית לחינוך הילד, במיוחד בגיל הרך. נוצר בכך יחס של רצינות ללימוד ועידוד מתמיד, וערנות המונעת היווצרות בעיות לימודיות. י. גישה ממלכתית ציונית: החינוך והלימוד מחזקים ומבהירים את הקשר בין הילד ועם ישראל לדורותיו, ובמיוחד עם מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. טיפוח ההתנדבות ומילוי החובות האזרחיות והצבאיות כלפי המדינה.