יום ב', ו’ בשבט תשע”ח
דף הבית דבר המנהל ספריה חדר מורים יצירת קשר
13:06 (20/12/16)
.

חזון בית הספר ♣ מערכת החינוך בבית הספר קיימת בשביל כל ילד. אחריות הצוות בראש ובראשונה, היא לפתח את האישיות של כל ילד. הקניית מידות טובות, כישורים חברתיים וכישורי למידה הם כלים בבניית הילד. צוות בית הספר ינהג מתוך אהבה אמיתית לתלמידים כבנים. ♣ בית הספר יחנך את תלמידיו בהשקפת עולם ציונית-תורנית. אחריות הצוות לחבר את התלמידים לערך החשוב שהתורה היא במרכז חיינו. התורה, המצוות ויראת ה' המחוברים לארץ ישראל ומדינת ישראל, אלו הבסיסים לאווירה ולחינוך בין כותלי בית הספר. ♣ מערכת הלימודים בבית הספר תשים דגש מרכזי על לימודי הקודש – לימוד התורה. בית הספר יחבר את תלמידיו ללימודי התנ"ך שהוא היסוד לערכים ולמוסר, וללימוד התורה שבעל-פה. לימוד היקף רחב, ויעודד את התלמידים לחזור ולשנן ובכך להביא לידיעה ולזכירה. ♣ "אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ אין תורה" (אבות ג,יז). אי אפשר להתקיים זה בלא זה כיוון שהם אחוזים זה בזה. בית הספר ישים דגש בטיפוח היחסים שבין אדם לחברו. יחנך תלמידיו למידות טובות - ענווה ופשטות, דיבור מכובד, אכפתיות, ראיית הטוב בזולתו ועזרה הדדית. ♣ בית הספר דוגל בכך שיש לפתח את כל הכישרונות הטובים שנתן לנו הקב"ה. לימוד כל מקצועות החול באחריות ובהתמדה תוך הטמעת הרגלים. פיתוח מיומנויות למידה, חשיבה ויצירה. יצירת מוטיבציה,שימוש בכלי תקשוב מתקדמים ואתגר להצטיין בלימוד כל המקצועות. ♣ צוות בית הספר יהיה בעל הקשבה אמיתית לתלמיד - לצרכיו, לרגשותיו, למצבו, לכבודו. בית הספר מכיר בשונות בין תלמיד לתלמיד, וישאף להתאמת הלמידה על פי השונות והצרכים השונים. כן יהיה בעל דאגה לרווחה הנפשית של הילד ולא רק ללמידה של הילד. ♣ התא המשפחתי הוא בית החינוך הראשוני והטבעי של כל אדם. בית הספר משלים ומחזק את החינוך הביתי. בנוסף ביה"ס מהווה מפגש חברתי ומקור של שפה משותפת, ערכים דומים, ומטרות משותפות של קהילת בית הספר. בית הספר רואה את שיתוף הפעולה כבסיס לבניית הילד ויעודד שותפות ומעורבות בחיי ביה"ס.