יום ב', ו’ בשבט תשע”ח
דף הבית דבר המנהל ספריה חדר מורים יצירת קשר
13:06 (20/12/16)
.

"מלמד בניו חכמה בנערותם, ימצא טובתם בבחרותם. כעץ השדה- אם בראשית השנה תרבה עבודתו, באחריתה ירבה לך תבואתו" – רבי יהודה אלחריזי. חכמים שאלו: מאימתי אביו חייב ללמדו תורה? "משיתחיל לדבר מלמדו: 'תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב". - המסר הראשון לילד: התורה היא "מורשה" מה משמעותה? שהיא שלו! ירושה עוברת מאב לבן וכך הלאה בשרשרת הדורות, הירושה היא שלו כמו של כל הדורות הקודמים. "אמר רב יהודה אמר רב: כל המונע הלכה מפי תלמיד כאילו גוזלו מנחלתו שנאמר: 'תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב' . מצוות תלמוד תורה הפכה את עם ישראל לעם של מחנכים. כולם חייבים לעסוק בחינוך! בכל עם ולשון, הצטמצם החינוך להנחלת התנהגותיות ולהקניית מקצוע. בחינוך עמנו נתווסף מימד עיוני ואיכותי בזכות מצוות תלמוד תורה. תלמוד התורה חושף את המשמעות העמוקה של ההרגלים שנרכשו בבית, את דרך הארץ והמידות, הוא מאיר באור השכל את דרכי המעשה, הוא יוצר שיטה ועומק בחיים. נכונים אנחנו המחנכים, יחד עמכם ההורים מחנכיו העיקריים של הילד, במשימה הכל כך שורשית בעם ישראל - חינוך לדרך ארץ, למידות וללימוד התורה - להנחיל לתלמידים את נחלתם שלהם. יום יום נברך את ילדינו, כי ראשית דרכם וצמיחתם בתורה תהיה כאותו זרע קטן. זרע המצמיח עץ בעל שורשים עמוקים, ענפים ארוכים ופירות מרובים! הרב אבי שוחטמן מנהל בית הספר